6. Војводина Опен
15. October 2016.
10. Миленијум Опен
3. December 2016.